Адапто­ваний переклад статті з видання Mosaic Science. Публі­ку­ється з дозволу редакції.
Авторка — Емма Янґ, переклад і редагу­вання Антона Семиженка.

П’ЯТНИЦЯ, МАЙЖЕ ТРЕТЯ ГОДИНА ДНЯ.

Bellevue

Про це Мілкмен написав докторську дисер­тацію. В ній зробив висновок: люди обирають героїн чи амфетамін залежно від того, як вони звикли долати стрес.

1992 року команда Мілкмена виграла урядовий грант на $1,2 мільйони на органі­зацію в місті Денвер проекту Self-Discovery, Самовід­криття

© Mosaic/Дейв Іммс

Чи пробували ви колись алкогольні напої? Якщо так, коли це було востаннє? Чи були ви колись п’яні? Чи пробували курити цигарки? Якщо так, то як часто ви курите? Скільки часу ви проводите з батьками? Чи маєте з ними тісний зв’язок? Як іще ви проводите вільний час?

Молодь в Ісландії.

quantity time проти quality time

Дім та школа
Ці договори освічували батьків, а ще допомагали їм підвищити свій авторитет удома, каже директорка Дому та школи Грефна Сіґур­йонс­доттір. «А ще складніше стало викори­сто­вувати найстарішу відмовку: “Але ж усі так роблять!”», — додає жінка.

© Mosaic/Дейв Іммс

Картку дозвілля

Опиту­вання, що важливо, продов­жились. Щороку одну анкету заповнює майже кожна дитина в Ісландії. Це значить, що свіжі та надійні дані — завжди доступні.

© Youth In Europe


ЙОН СІҐФУСОН ПЕРЕПРОШУЄМолоді в Ісландії.

Органі­зація Молодь у Європі, яку Йон очолює, почала працювати 2006-го. Тоді результати ісланд­ського експе­ри­менту, які вже вражали, було представлено на конфе­ренції Європейські міста проти нарко­тиків. «Люди питали: що саме ви робите?» — згадує він.

Участь у Молоді в Європі

це ж уже було давно і, можливо, вже змінилось…” Так само, як свіжою, інфор­мація має бути локальною — щоб школи, батьки й чиновники могли чітко бачити, де які є проблеми».

Підтри­майте нас!
Можна робити цена грн. Або ж разово на довільну суму.
просто номер картки — 4149 4378 3002 8534 | сервіс Приват­банку | навіщо нам гроші?

Хоч Молодь у Європі

На сьогодні участь у програмі Молодь у ЄвропіМолоді в Ісландії


ПІСЛЯ ПРОГУ­ЛЯНКИ ЛАУҐАР­ДА­ЛУР­СЬКИМ ПАРКОМ

Припу­стимо, Йон та Бірґір — талановиті фанати футболу (за кілька тижнів після нашої зустрічі універ­ситет амери­кан­ського Денвера запро­по­нував Йону стипендію в обмін на участь у місцевій футбольній команді, а Бірґір грає в ісланд­ській підлі­тковій збірній). Але чи може істотне збіль­шення відсотку дітей, які займа­ються спортивними трену­ва­ннями чотири чи більше разів на тиждень, дати якісь ще переваги поза тим, що ці діти ростуть здоро­вішими?

Of Monsters and Men.

Інші міста, які приєд­нались до Молоді в Європі

Молоді в Ісландії спрацювати у великій країні?


325 МІЛЬЙОНІВ ЛЮДЕЙ

Втім, подібну до Молоді в Ісландії

Self-Discovery

Mentor

Утім, не всі стратегії були б прийня­тними для Велико­бри­танії. У місті Брайтон Mentor

Небажання людей долучатись до справи буде проблемою всюди, каже Мілкмен. На думку чоловіка, суть справи тут — у балансі відпо­від­аль­ності держави та громадян. «Скільки контролю над своїми дітьми ви бажали б дати державі? Чи не надто глибоко залазить влада, втруча­ючись у те, як люди живуть свої життя? Це залежить від ставлення до влади загалом».

Фото панорами Рейк’явіка на тлі: flickr.com/Marco Bellucci.