Повністю незалежне від центральної електро­мережі, зі своїм виробни­цтвом їжі та переробкою відходів поселення будують у Нідер­ландах, недалеко від Амстердаму. На початку насту­пного року котеджне містечко нового типу зможе прийняти 25 сімей.

Автономними селищами не здивуєш: починаючи від десятка екопо­селень по всій Україні й закін­чуючи спіль­нотами амішів. Однак у цих випадках спосіб життя перед­бачає мінімальне викори­стання сучасних техно­логій: побут амішів має більше спільного з 19-м століттям, ніж із 21-м, українські екопо­се­ленці також живуть аскетично. Голландське ж поселення одним із пріори­тетів ставить комфорт і доступ до сучасних техно­логій. Попередні макети вигля­дають так:

regenhouse1

regenhouse2

«Приса­дибна ділянка» біля кожного житлового будинку.

regenhouse3

Окрема теплиця для гідро­поніки.

Так, кожна будівля в поселенні буде вкрита ще й скляним каркасом. Це покращить тепло­ізо­ляцію будинків, знизить витрати на опалення взимку і зробить можливим цілорічне вирощу­вання овочів та фруктів перед ґанком. Самі житлові будинки в поселенні розмі­щу­ються колом. У центрі ж — теплиці, станція зарядки автомо­білей, невелика ферма, ставок із рибою, парковки, відкриті городи та громадські зони.

Екосистема працює так.

Екоси­стема працює так.

Проектом займа­ється амери­канська компанія ReGen. Її мета — інтегрувати виробництво їжі із поселе­ннями людей сучасного типу. Підстави зробити це компанія переконливо пояснює стати­стикою: зараз для сільського госпо­дарства викори­сто­ву­ються 42 відсотка земель планети. Це головна причина зменшення кількості лісів та зміління річок і ставків. При цьому виробники й споживачі їжі часто знахо­дяться на великій відстані: овоч у середньому долає 2400 кілометрів перед тим, як опинитись у людини, яка його з’їсть. Через ці логістичні проблеми харчі розпо­ді­ля­ються нерів­но­мірно: третина виробленої їжі врешті-решт викида­ється, тоді як одна людина з семи у світі голодує.

В моделі поселення, запро­по­но­ваного ReGen, викори­сто­ву­ється передовсім гідро­поніка: замість висадження рослин у відкритий ґрунт і звичного поливу їх поміщають у спеці­альні контейнери, де корені постійно живить збагачена поживними речовинами вода. Це також дозволяє висаджувати рослини на стелажах — практи­кувати так зване верти­кальне городництво. Таким чином площі, потрібної для вирощення того ж обсягу плодів, потрібно в 50 разів менше, ніж у тради­ційному фермерстві. Води викори­сто­ву­ється на 90% менше, а ростуть рослини вдесятеро швидше. А врахо­вуючи те, що теплиця буде в центрі поселення, транс­портні витрати набли­жа­ються до нуля.

regenhouse6

У ReGen також підра­хували площу землі, потрібної, щоб прого­дувати сім’ю із двох дорослих та однієї дитини. За тради­ційного фермерства це 8100 м². В цьому показнику — і площа житла, і садки, й городи, і площа ферми для тварин, яких протягом року з’їдять ці люди, і площа ємностей для збері­гання води. У моделі нового селища на таку ж сім’ю витра­ча­ється 639 м². Територія розпо­ді­ля­ється так:

Будинок — 120 м², теплиці — 40 м², комплекс із гідро­по­нікою — 300 м², звичайний сезонний город — 100 м², ферма — 25 м², сонячні панелі — 34 м², сховище прісної води — 20 м².

Загалом же для поселення на 75–100 мешканців потрібно 15450 м². Ця земля розпо­ді­литься таким чином:

regenhouse8

До названих на попередній схемі об’єктів додались будинок для громади, громадські території (ігрові майданчики, парки, лавки, столики), інфра­стру­ктурні об’єкти й місце для зарядки електро­мо­білей.

regenhouse9

Будів­ництво поселення почина­ється влітку. В разі успіху концепта анало­гічні селища збудують у Північній Європі та на Близькому Сході — там, де природні умови особливо жорсткі. Якщо вдасться і у Сканди­навії чи Об’єднаних Арабських Еміратах — значить, можна буде створювати такі поселення по всій планеті.

Більше про проект: regenvillages.com.
Усі зобра­ження у статті створено данським архіте­ктурним бюро EFFEKT.