WeFood, новий супер­маркет у Копен­гагені, дивує цінами. Вони в середньому вдвічі нижчі за ціни на такі ж товари в інших гастро­номах країни. Це не марке­тин­говий хід, а особли­вість продуктів: більшість із них уже пережили офіційний термін прида­тності. Решта ж має в чомусь браковану упаковку, пише Quartz. І ті, й інші товари звичайні данські супер­маркети викидають.

Ця проблема властива розви­нутим країнам: формально непри­датна для продажу, а в реаль­ності цілком нормальна їжа через законо­давчі норми опиня­ється на смітнику. За рік у Данії викидають 700 тисяч тон їжі, у світі — 1,3 мільярда тон. Чимало людей знають, що на смітниках біля супер­мар­кетів можна знайти купу якісних товарів, і активно це викори­сто­вують. Є навіть випадки, коли люди весь свій раціон складали з продуктів, знайдених у сміттєвих контей­нерах чи біля них. І це виглядає набагато цивілі­зо­ваніше, ніж уявля­ється в Україні.

Данська непри­бу­ткова органі­зація Folkekirkens Nodhjaelp вирішила додати раціо­наль­ності в цей стан справ. Хоч перед відкриттям магазину довелось врахувати чимало законо­давчих нюансів і вирішити купу суперечок, тепер керівниця данського міністерства продо­вольства хвалить ініці­ативу.

Супер­маркет, природно, розра­ховано на тих, хто прагне зекономити. Але в першу чергу автори ідеї бачать тут не соціальну (про бідних у Данії непогано піклу­ється держава), а еконо­мічну та еколо­гічну ініці­ативу.

Данія вже викидає на чверть менше придатної до спожи­вання їжі, ніж 5 років тому. Загалом про світ поки цього не скажеш, хоча виправити ситуацію намага­ються навіть на законо­давчому рівні. Наприклад, у Франції недавно заборонили супер­мар­кетам викидати непродану їжу, а також закликали ресторани надавати контейнери, щоб люди забирали їжу, яку не доїли, собі додому.

Wefood-1

Усі фото з фейсбук-сторінки Wefood.