Шкільні класи з рядами парт і дошкою існують уже сотні років, це стандарт і символ шкільного навчання у всьому світі. Втім, у шведській мережі шкіл Vittra

Vittra

Урок математики в школі.

Vittra Ірен Блом. — Що учні мають розви­ватись як в інтеле­кту­альному, так і в особи­сті­сному плані. І що середовище всіляко сприятиме цьому.

Vittra немає й оцінок. А групи учнів форму­ються не стільки за віком, як за рівнем знань у тому чи іншому предметі.

Текст Антона Семиженка, фото good.is.