Шкільні класи з рядами парт і дошкою існують уже сотні років, це стандарт і символ шкільного навчання у всьому світі. Втім, у шведській мережі шкіл Vittra поставили під сумнів те, що такий принцип розмі­щення сприяє креатив­ності й співпраці між школярами. І в новій школі під Стокгольмом спробували відмо­витись від звичного поділу простору на класи. Дизайн примі­щення має більше спільного із креативними просторами в техно­ло­гічних компаніях — у ньому багато різних сегментів, куточок і зон. Повністю ізольо­ваними є лише кілька кімнат — для занять із учнями, які з певних предметів мають індиві­ду­альні програми.

Варто зазначити, що класи у школах Vittra невеликі, у 26 закладах мережі всього навча­ються 7600 дітей, у найбільшій школа — 900 учнів. Це дає більше свободи і вчителям, і архіте­кторам. Також у школі активно викори­сто­вують нові техно­логії: перед­ба­ча­ється, що чимало завдань учні робитимуть на комп’ютері, відтак перед­бачено зони, де можна посидіти наодинці з ноутбуком на колінах. Якщо треба попра­цювати разом, учні викори­сто­вують одну з так званих «хатин» — зон для колективної роботи. Лекційні ж заняття відбу­ва­ються, наприклад, так:

Урок математики в школі.

— Ми виходимо з того, що навчатись має бути захоплююче, — каже директорка Vittra Ірен Блом. — Що учні мають розви­ватись як в інтеле­кту­альному, так і в особи­сті­сному плані. І що середовище всіляко сприятиме цьому.

Окрім звичних класів, у Vittra немає й оцінок. А групи учнів форму­ються не стільки за віком, як за рівнем знань у тому чи іншому предметі.

Текст Антона Семиженка, фото good.is.