Амерканська рекламна агенція 360i відкрила незвичну вакансію: стажера в Лос-Андже­ле­ському офісі, який працю­ватиме за принципом телепри­су­тності. Тобто, фізично в офісі його не буде, але завдяки роботу Beam працівник зможе брати участь у нарадах, спосте­рігати за роботою дизай­нерів чи копірай­терів, спілку­ватись із колегами. Так триватиме протягом місяця по п’ять годин на тиждень.

Найці­кавіше тут – принцип взаємодії. Beam по суті є веб-камерою та екраном на підставці з коліща­тками. Як Skype, тільки ще й рухається. І якість зв’язку – краща, оскільки викори­сто­ву­ється своя система телекон­фе­ренцій.

Розробник робота, компанія Suitable Tech, створила дві моделі пристроя. Один – для спілку­вання в межах сім’ї, для приватних потреб, інший – для корпо­ра­тивних клієнтів. У першому випадку особливий акцент робиться на людей, які самі не можуть ходити. Так, один з користу­вачів Beam, хоч і прикутий до ліжка, може відві­дувати універ­си­тетські заняття.

У другому випадку Beam є це цілою мережею пристроїв, розра­хо­ваною на викори­стання в офісах компанії у різних містах. Задум у тому, щоб брати участь у бізне­совій діяль­ності компанії хоч у всьому світі, не залишаючи свого робочого місця.