Текст Антона Семиженка, фото надані Німецьким аероко­смічним центром.

Земля отримує від Сонця величезні обсяги енергії, та людство досі не навчилось викори­сто­вувати її з макси­мальною користю для себе. Частину енергії за допомогою сонячних панелей ми перетво­рюємо на електричну, однак ефектив­ність цих панелей досі невисока. Для вдоско­на­лення техно­логії потрібно більше дослідів, і тут науковці стика­ються з проблемою. Сонячне світло неста­більне: часто його затуляють хмари, яскра­вість зменшу­ється. А коли небо чисте, проблемою стає неможли­вість регулювати інтен­сив­ність освітлення.

Вихід — у створенні штучних «сонць», джерел інтен­сивного освітлення, на роботу яких не впливають погодні явища. Комплекс Synlight, відкритий днями в Німеччині — найбільший з таких. Розміри вражають: для комплексу спеці­ально звели трипо­вер­ховий будинок. В якості джерела світла викори­стано ксенонові проже­ктори, які викори­сто­ву­ються в кіноте­атрах. Тільки в кіно одного проже­ктора вистачає, щоб освітити весь великий екран, а тут таких світиль­ників — 149, усі змонтовано в одну стіну:

Кут повороту світиль­ників регулю­ється, так що система може зосередити промені від усіх проже­кторів на ділянці у 20 квадратних санти­метрів. Темпе­ратура на цій ділянці тоді сягає 3500°C. Це втричі вище за темпе­ратуру всередині доменної печі. Якщо, коли «сонце» ввімкнене, поряд із ним опиниться людина — вона момен­тально згорить. Тому примі­щення з Synlight ізольоване товстими стінами з шаром металу.

Навіщо створювати пучок променів, який світить у 10 тисяч разів сильніше за природне сонячне світло? Зокрема, щоб відпра­цювати техно­логію, як за допомогою сонячної енергії отримувати чистий гідроген. Німецькі інженери перед­ба­чають, що в майбу­тньому водень стане одним із головних видів пального. На нього перейдуть і автомобілі, й літаки, адже внаслідок згоряння водню не утворю­ється ніяких шкідливих речовин. Однак його синтез вимагає значної кількості енергії. Synlight має підказати, як зробити процес ефектив­нішим. Це буде першим його завданням.

«Якщо ми хочемо перевести автівки й літаки на безпечне для довкілля пальне, нам знадо­бляться мільярди тон водню. Зміна клімату пришвид­шу­ється, так що нам треба пришвидшити дослі­дження», — каже професор Бернард Гофшмідт, директор із дослі­джень Німецького аероко­смі­чного центру, який відпо­відає за проект.

Пучок променів збира­ється в установці праворуч.

Створення установки коштувало 3,5 мільйони євро. 2,4 мільйони виділив німецької землі Північний Рейн-Весфалія, решту додала компанія BMW. Утім, обслу­го­ву­вання штучного сонця також недешеве. На чотири години його роботи потрібно стільки ж електро­енергії, скільки сім’я з чотирьох людей витрачає за рік.