Вже зараз роботи беруть участь у хірур­гічних операціях. Ще частіше люди, тримаючи їх, проводять у тілі хворого потрібні маніпу­ляції. Однак і самостійно в частині операцій роботи можуть справ­лятись не гірше за людей. Такі результати дослі­джень Інституту педіа­тричних хірур­гічних інновацій, що у Вашинґтоні.

Досліди проводили на свинях: їм треба було накласти шви. Спеці­ально сконстру­йо­ваний для цього робот STAR (Smart Tissue Autonomous Robot, «Автономний робот для сполучних тканин») спершу мав зшити два зразки свинячої шкіри, а потім провести операцію на ушкодженому кишківнику живої свині. Попередньо система проана­лі­зувала кращі хірур­гічні методи: де і яким чином краще накладати шов.

У першому випадку, з двома шмато­чками шкіри, STAR справився краще і швидше за лікарів-людей. У другому випадку результат його роботи можна порівняти з резуль­татом кращих хірургів. Справа, зокрема, у тому, що наскільки спокійний не був би хірург, невелике тремтіння в його пальцях все одно є — так, як воно існує у всіх живих людей. Роботам це не властиво.

Під час операції.

Під час операції. Фото інституту педіа­тричних хірур­гічних інновацій.

«Донині викори­стання автономних роботів у хірургії обмежу­валось такими випадками, як обрізання кісток, — каже технічний директор програми Аксель Кріґер. — Тепер, оснащені системами слідку­вання за тканинами й датчиком засто­су­вання сили, роботи можуть працювати з м’якими тканинами в реальному часі.»