Ефективний та відносно недорогий спосіб повернути рухли­вість кистям рук після виробничих чи військових травм, контузій чи інсульту розробили в Південній Кореї. Це схожий на рукавицю пристрій, через Bluetooth пов’язаний з комп’ютерною програмою. У пласти­кових елементах рукавиці — десятки датчиків руху. А в програмі — ігри, в яких для позитивного результату потрібно повертати долоню чи згинати пальці.

Зараз є чимало методик реабі­лі­тації на дрібну та середню моторику. Але більшість із них нудні, а прогрес, якщо він незначний, часто непомітний навіть самому хворому. RAPAEL — така назва пристрою — додає в лікування елемент гри, постійно ускла­днюючи завдання й демон­струючи, наскільки новий результат кращий чи гірший за попередні. Також детальну стати­стику по групах м’язів бачить лікар, що допомагає спланувати подальшу терапію.

Rapael-hands

Типи рухів, які допомагає розробити RAPAEL.

Інший плюс винаходу в тому, що користу­ватись рукавицями можна й удома, не відві­дуючи шпиталь чи реабі­лі­та­ційний центр. Загалом перелік переваг показано у відео компанії:

Ігри ж вигля­дають так:

Ціна, втім, в Україні більше доступна лікарням чи заможним людям: комплект коштує $! тисячу. Хоча, порівняно з іншими пристроями для розробки кінцівок, RAPAEL у рази дешевший. Якщо не брати до уваги дерев’яні кубики.

Геймі­фі­кація — пожвав­лення процесу за допомогою елементів гри – викори­сто­ву­ється в терапії все активніше. Принцип схожий: до тіла людини прила­што­вують сенсори, за допомогою яких визна­ча­ється поведінка персонажа комп’ютерної гри. Мета — викликати в пацієнта відчуття азарту. Тоді він захопиться покра­щенням своїх резуль­татів у грі, й лікува­ти­меться непомітно для себе.