Винайдено сонячні панелі, які можна викори­сто­вувати на екранах для смартфонів, планшетів, навіть на вікнах. І, власне, на будь-якій іншій твердій поверхні, що знахо­диться під сонцем. Розро­блене в лабора­торії Масачу­сет­ського техно­ло­гі­чного інституту Ubiquitous Energy покриття цілком прозоре.

tranaparent-solar-panel2

Це в корені відрі­зня­ється від тради­ційного підходу, за яким колір сонячних електро­ге­не­руючих панелей був якомога ближчим до чорного. Адже що темніша поверхня, то більше сонячного світла видимого спектру вона вбирає. В МІT ж вирішили орієн­ту­ватись на невидимі людському оку частини спектру — інфра­чер­воний та ультра­фі­о­ле­товий, пише Popular Science. Ефектив­ність цього покриття майже не посту­па­ється тради­ційному: на електрику перетво­рю­ється 10% енергії, що потрапляє на поверхню. (Погоджу­ємось, це загалом невисокий результат, як і нинішній стандарт індустрії — 15%).
Зараз новинку готують до проми­слового виробництва. Коли воно почнеться, прозорі енерго­ге­не­руючі панелі можна буде встанов­лювати, приміром, на екрани смартфонів. Таким чином телефон зможе самоза­ря­джатись. Інший перспе­ктивний напрям засто­су­вання — стіни й вікна офісних будівель. Адже ці скляно-бетонні висотки зазвичай не в тіні. Отримана таким чином електро­енергія зможе покрити значну частину їхніх потреб.