Текст: Антон Семиженко, усі фото — Planet.

Днями Індійська органі­зація дослі­дження космосу (Indian Space Research Organization, ISRO) вивела на орбіту одразу 104 супутники. Це світовий рекорд: раніше за один запуск до космосу потра­пляли маусимум 37 супутників. В індій­ській космічній індустрії мають привід порадіти: вдалося здійснити техно­ло­гічно дуже складну операцію (супутники виводились у відкритий космос із інтер­валом у всього кілька секунд) за значно меншу ціну, ніж у конку­рентів зі США та Росії. Однак є в цій події й інша знакова деталь. 88 із цих супутників — невеликі, ваго всього в 4 кілограми кожен, моделі Dove. Усі вони належать амери­кан­ській компанії Planet. Після недав­нього попов­нення ця заснована вихідцями з NASA лабора­торія має на орбіті аж 143 супутники. Більше, ніж будь-яка інша компанія світу. Що ж Dove роблять над Землею?

Фіксують усе, що нв ній відбу­ва­ється. Ці міні-супутники — по суті фото- й відео­камери, які щодоби «сканують» земну поверхню. Вони розмі­стились довкола планети кільцем від полюса до полюса, ось так:

Земля оберта­ється під ними, даючи можли­вість кожного дня фіксувати зміни в будь-якій конкретній точці (якщо та не вкрита хмарами). Прива­тність окремих людей, як запев­няють у компанії, не постраждає: власне постатей на зобра­женнях не видно. Максимум, що можна розібрати на даних — окремі дерева.

«Земля постійно зміню­ється. Ми просто не могли цього бачити — дотепер». Один зі слоганів Planet.

Отриману інфор­мацію можна викори­сто­вувати в десятку сфер — сільському госпо­дарстві, інфра­стру­ктурних проектах, енергетиці, у лісів­ництві, військовій справі, журна­лі­стиці й так далі: у Planet labs споді­ва­ються на численних клієнтів серед держав і приватних компаній. Стартап завба­чливо скуповує конку­рентів: Planet навіть придбала в Alphabet (материнська компанія Google) підрозділ Terra Bella з його сімома великими супутниками. Також придбано інфор­мацію з супутників Landsat та Sentinel, які вже давно кружляють довкола Землі, фотогра­фуючи її. Відтак серед послуг Planet labs пропонує дослі­джувати й «архів планети».

Доступ до більшості з цих даних — платний, і рахунки компанія виставляє чималі. Натомість на її сайті викладено велику фотога­лерею супутни­кових знімків. Крім того, що вони демон­струють можли­вості Dove, ці знімки ще й дуже красиві. Наприклад, такі:

Червоний мул із річки Бецибока на Мадаґа­скарі змішу­ється з блакитно-зеленими водами Індій­ського океану. Річка червона через багаті на залізо ґрунти центральної частини острова. 2 грудня 2014 року.
Танкер вийшов із Ботанічної затоки (трохи південніше від Сіднея) в напрямку Лос-Анджелеса. 15 грудня 2014 року.

Іще 40 фотографій, зроблених Dove, ми вирішили зібрати в окремому матеріалі. Переходьте туди, щоб пороздив­лятись сонячну електро­станцію в Південній Африці, плантації в дельті Нілу, контури Тилігуль­ського лиману чи «місячний» пейзаж у пустелі Невада.