TwitterFacebook

Як наслідок, серед частини користу­вачів сервісу недавно було проведене опиту­вання: чи не проти б вони викори­сто­вувати платну версію Twitter-клієнта Tweetdeck

Twitter для роботи: марке­тологи, піарники й журна­лісти.