Twitter шукає можли­вості збільшити свої доходи. Хоч проект і лишається найбільшим у світі сервісом мікро­блогів, в останні роки кількість його користу­вачів зростає повільно. На сьогодні сервіс налічує 319 мільйонів користу­вачів, які писали б щось бодай раз на місяць — і це в рази менше, ніж у Facebook. Дохід від реклами на цьому тлі теж не росте.

Як наслідок, серед частини користу­вачів сервісу недавно було проведене опиту­вання: чи не проти б вони викори­сто­вувати платну версію Twitter-клієнта Tweetdeck. Зараз цю надбудову над мікро­бло­гін­говим сервісом викори­сто­вують через зручний інтерфейс, хоча функції в додатку такі ж, як і в основного сервісу. Тепер їх планують розширити: дозволить бачити стати­стику переглядів, тренди, особли­вості аудиторії, надасть розширені можли­вості для створення публі­кацій. Компанія показала й попередній вигляд свого платного сервісу. Ось він:

У компанії розра­хо­вують, що користу­вачами платної опції стануть переважно ті, хто викори­стовує Twitter для роботи: марке­тологи, піарники й журна­лісти.