Цього­річний День переви­щення ліміту припав на 8 серпня. Дату Earth Overshoot Day щороку встанов­люють екологи з міжна­родної приро­до­за­хисної органі­зації Global Footprint Network. Вона означає, що на цей конкретний день людство з початку року викори­стало стільки природних ресурсів, на віднов­лення яких планеті потрібен рік. Ідеться насам­перед про віднов­лення популяції риби й тварин на заміну вилов­леним чи впольо­ваним, ріст нових дерев замість вирублених, а також перетво­рення рослинами виділеного нами в атмосферу CO2.

Планета не справ­ля­ється й від 9 серпня, спростивши, спожиті нами ресурси планета вже не відновить. Відтак, щоб продовжити вести той стиль життя, який людство веде зараз, нам потрібно іще трохи більше ніж півпланети. У різних країнах по-різному: найактивніше викори­сто­вують природні ресурси австра­лійці, тоді як в Індії спожи­вають менше «норми». Деталі видно на інфографіці.

Дані Global Footprint Network.

Дані Global Footprint Network.

Інший спосіб підра­хунку ще наочніший. Наприклад, населення Південної Кореї викори­стовує у 8,4 рази більше ресурсів, скільки може дати територія країни.

overshoot-2

Ми стаємо все більшим тягарем для планети: 1987-го День переви­щення ліміту припадав на 19 грудня, а у 2000-му – на кінець вересня. Втім. радує те, що в останні роки темпи спожи­вання земних ресурсів знижу­ються, дата просу­ва­ється вперед повільніше.

Як можна покращити баланс? Global Footprint Network випустили відео з кількома ідеями. Наприклад, влаштувати вегета­рі­анську вечірку, адже вирощення тварин для м’яса потребує в рази більше води, території та інших природних ресурсів, ніж вирощення рослин. В ідеалі взагалі перейти на рослинне харчу­вання. Інший спосіб – знизити спожи­вання енергії у вашій оселі. Також допоможе зменшення викори­стання паперу й частіша відмова від викори­стання автівки на користь громад­ського транс­порту.

Найкраще втілювати такі ідеї виходить після публічної обіцянки, наприклад, «Протягом місяця їстиму лише вегета­рі­анську їжу». На сайті Earth Overshoot Day таку обіцянку легко зробити в кілька кліків.