Євросоюз офіційно поста­новив відкрити доступ до текстів майже всіх наукових дослі­джень, прове­дених у його країнах. Нові правила набудуть сили до 2020 року й стосу­ва­ти­муться всіх дослі­джень, прове­дених за державний та державно-приватний кошт. Це більша частина робіт.

Зараз, щоб отримати доступ до статей учених, опублі­ко­ваних у профільних наукових журналах, треба заплатити чималу суму. Часто це сотні євро. Монополія журналів на тексти гальмує поширення знань, а відтак і розвиток науки. Причому найбільше від цього страждають самі науковці, яким для написання своїх робіт потрібно викласти чимало грошей, щоб отримати необхідну інфор­мацію по темі. Це призводить до створення пірат­ських сховищ наукової інфор­мації, що схвалюють самі науковці.

Рішення зробити статті досту­пними прийнято так званою Радою конку­рен­то­спро­мо­жності (COMPET), до якої входять міністри науки, інновацій, торгівлі та проми­сло­вості країн Євросоюзу. Євроко­місар із питань дослі­джень, інновацій та науки Карлуш Моеда назвав це рішення доленосним.

Прийняте воно завдяки голову­ванню в ЄС Нідер­ландів, одній з найпро­гре­сив­ніших держав світу. Хоча норма смілива навіть для цієї країни: там планували відкрити доступ до своїх наукових дослі­джень у 2024-му.