Текст Антона Семиженка, фото COLAS.
Більшість автомо­більних доріг світу зайняті лише 10 відсотків часу. Решту доби це просто рівна поверхня, що лежить просто неба. Скори­статись із цього давно мріють енергетики, адже це чудове місце для розмі­щення сонячних батарей. Однак досі перетво­ренню автошляхів на сонячні електро­станції заважала крихкість фотоеле­ментів, кварцевих пластин. Нещодавно у Франції вдалось усунути цю проблему, і в селі на п’ять тисяч людей Турувр-о-Перш відкрито кілометр першої «сонячної дороги».

Вкрита сонячними панелями ділянка виробляє 280 мегават-годин на рік. Цього достатньо для роботи всіх вуличних ліхтарів села.

Проект отримав назву Wattway. Втілили його французька компанія Colas, яка будує дороги по всьому світу, спільно з INES, французьким націо­нальним інсти­тутом сонячної енергії. Для дороги-електро­станції не довелось змінювати асфальтове покриття: панелі з сонячними пластинами просто прикріпили згори. Ось як виглядав процес:

Так виглядає базовий елемент сонячної панелі для автодоріг. Він достатньо тонкий, щоб не пошко­джувати асфальт через своє розши­рення або стискання від спеки чи холоду.
Малі панелі поєдну­ються в більшу, їх об’єднують в електричне коло.
Тимчасом готують поверхню дороги.
Перед накла­данням сонячних панелей на асфальт проміжки між ними запов­нюють матеріалом на основі ґуми. Це підвищує еласти­чність та зносо­стій­кість «сонячної дороги».
Дорогу під’єднують до місцевої електро­мережі.
Готово!

Конструкція досі далека від ідеальної: такою дорогою можуть їздити лише легкові автомобілі. Також поверхня завжди пласка, на відміну від сонячних електро­станцій, які рухаються слідом за сонцем, що підвищує їхню ефектив­ність. Та найбільший недолік проекта зараз — його вартість. Кілометр «сонячної дороги» обійшовся у $5,2 млн — і це в 13 разів дорожче, ніж якби сонячні панелі такої ж потужності встановили на дахах будівель.

Утім, варто врахувати, що це лиш тесту­вання нової техно­логії. Яка, якщо продовжить розви­ватись, зможе забез­печити всі потреби людей в електро­енергії. Для того, щоб покрити та ж Франція перестала імпор­тувати енерго­носії, достатньо замостити сонячними панелями лише чверть із мільйона кілометрів її автошляхів.


Промо-відео техно­логії.

Схожі експе­ри­менти, хоч і значно меншого масштабу, проходять у Німеччині. У Нідер­ландах сонячними панелями оснастили велодо­ріжку. А в Південній Кореї сонячні панелі встановили над велодо­ріжкою, паралельно забез­пе­чивши велоси­пе­дистам затінок. Поки що це наймас­шта­бніший із подібних проектів: довжина велодо­ріжки з панелями сягає 30 кілометрів. І класно виглядає: