Амери­канські вчені відкрили одразу 25 нових антибіо­тиків. Причому один з них – дуже перспе­ктивний, бактерії просто не можуть розвинути до нього резистен­тність.

Більшість відомих зараз антибіо­тиків – пеніцилін, стрепто­міцин, триме­топрим – було відкрито на початку і в середині минулого століття. Потім відкриття сповіль­нились, і після 1987 року не було відкрито жодного нового антибіотика, повідомляє BBC. За цей час багато мікробів розвинули резистен­тність до цих ліків (особливо бактерія тубер­ку­льозу). Хоч антибіо­тиків виписують у лікарнях усе більше, їхня ефектив­ність постійно падала. Науковці навіть заговорили про моторошну «епоху після антибіо­тиків», коли вони взагалі перестануть вражати бактерії, відтак стануть неможливі звичні зараз операції з ампутації кінцівок чи пересадки органів.

Як відкрито нові антибіотики? Спосіб, описаний в журналі Nature, був незвичним. Відомо, що дуже багато мікро­ор­га­нізмів існують у грунті. Власне, в одній повній столовій ложці звичайного чорнозему їх більше, ніж людей на планеті. Ці бактерії – відмінна сировина для дослі­дження, однак лише 1% з них вдавалось виростити в лабора­торних умовах.

Дослі­дники з Бостон­ського Northeastern University вирішили перемі­стити лабора­торію одразу в грунт. Вони зробили стільник, подібний до бджоляр­ського, і в кожен відсік помістили по одній бактерії. Потім стільник закопали в грунт у дворі одного з науковців, і спосте­рігали за змінами. Таким чином у кожній з комірок стільника відбу­вались унікальні біоло­гічні процеси. Стало зрозуміло, що біологи в цей спосіб можуть відтворити близько половини з грунтових бактерій.

Відко­павши стільник, науковці перевірили мікро­ор­га­нізми на антимі­кробні власти­вості. Виявлено 25 антибіо­тиків, хоча це є лише верхівкою айсберга: при подальших дослідах їхня кількість, очевидно, значно зросте. Однак із уже відкритого найбільше надій покла­да­ється на теіксо­бактин. Він здатен не лише ефективно боротися зі шкідливими бакте­ріями, руйнуючи жирові клітини в їх оболонці, але й не руйнувати живі тканини ссавців. Таким чином було вилікувано піддо­слідних мишей, в організмі яких була смертельна дозі бактерій метицилін-резистен­тного стафі­локока. Також нова речовина може активно руйнувати тубер­ку­льозну паличку Коха. Втім, це так звані грам-позитивні бактерії. Щодо грам-негативних бактерій теіксо­бактин не дієвий.

Тепер нову речовину чекають випро­бу­вання на людях.