Глобальне потепління згубно впливає на десятки видів морської живності. У воді вищає рівень СО₂, вона стає кисло­тнішою, а відтак у ній меншає крабів, морських зірок та коралових рифів. Натомість голово­ногих молюсків — восьми­ногів, кальмарів та каракатиць — тільки більшає.

Цей факт виявила група морських біологів, які дослідили стати­стику по всіх найбільших океанах за останній 61 рік. Кількість голово­ногих, які випадково потрапили в рибальські сіті, стабільно зростає. І що далі, то більше, йдеться в тезах їхньої роботи, опублі­ко­ваних у журналі Current Biology.

В чому причина? На думку дослі­дників, ключовий фактор у тому, що і восьминоги, й кальмари з карака­тицями швидко адапту­ються і вчаться новому. Навіть протягом їхнього відносно короткого життєвого циклу. Тому вони встигають присто­су­ватись до нових умов: наприклад, змінити окрас свого «камуфляжу» відпо­відно до змін на дні. Чи мігрувати в інший, більш щедрий на їжу регіон.

Якщо тренд продов­житься й головоногі захоплю­ва­тимуть усе більше еколо­гі­чного простору, вони зможуть стати одними з домінуючих тварин світового океану.