Ісландські науковці знайшли спосіб уникнути підви­щення на планеті рівня вугле­ки­слого газу: в них вийшло перетворити його на камінь. Причому не під тиском, за нормальних темпе­ратур і в природних умовах — і не за 10 років, як очіку­валось, а за два. Результати дослі­дження група вчених опублі­кувала в журналі Science.

Спроби утримати CO₂ від потра­пляння в атмосферу були й раніше. Газ під тиском закачували у великі підземні пустоти й герме­тично закривали. Але навіть мінімальна сейсмічна актив­ність нищила весь ефект: газ виходив через тріщини.

Зараз газ також загнали під землю, але разом із водою й сульфідом гідроґену. І місце закачу­вання обрали специ­фічне, пористі залежі базальту. Це найпо­ши­реніша гірська порода, вона утворю­ється при охоло­дженні лави. З базальту склада­ються краї текто­нічних плит і 90 відсотків дна океану. Природно, в Ісландії залежів базальту не бракує.

Газ, узятий одразу з турбін місцевої гідро­тер­мальної станції (її зображено на ілюстрації вгорі), закачали на глибину в понад кілометр. Поряд на різній глибині розмі­стили датчики, які мали б фіксувати можливі витоки CO₂. За два роки виявилось, що 95% газу мінера­лі­зу­валось, тепер це камінь. Причому досить стійкий, зворо­тньої реакції бути не повинно.

Подібну техно­логію можна засто­сувати й на інших електро­станціях: вони викидають в атмосферу значні обсяги газу. Однак спершу треба позбавити суміш азоту й кисню.

Зараз щороку в атмосферу внаслідок згоряння потра­пляють більше 9 мільярдів тон CO₂. Не всюди причиною є електро- чи тепло­станції, значна частка викидів припадає на транспорт — і там ізолювати газ від атмосфери складно. Тому це рішення не вирішить проблему. Але точно може зробити її меншою.