До чого може розви­нутись вірту­альна реаль­ність? Якщо дати людям і компаніям можли­вість прикрашати себе, товари чи фасади будинків вірту­альними елементами — як це буде? А ось так.