57 тисяч школярів амери­кан­ського Бостона запам’ятають розміри конти­нентів та країн Землі відчутно інакшими, ніж як їх знає більшість із нас. І їхні знання будуть правиль­нішими.

Місцеве управ­ління освіти розпо­ря­дилось замінити карти світу в звичній для всіх нас проекції Меркатора на карти у проекції Ґалла-Пітерса. Проекцію Ґерарда Меркатора ми всі знаємо, вона виглядає так:

Однак по суті це зобра­ження некоректне: при створенні проекції ще у XVI столітті сфери­чністю планети знехтували, й що ближче до полюсів, то території вигля­дають більшими, ніж вони є насправді. Це добре помітно, якщо порівняти, наприклад, зобра­ження Гренландії на карті й на глобусі. На остан­ньому вона відчутно менша.

Створена 1855 року проекція Ґалла-Пітерса теж неіде­альна: жертвою стали контури конти­нентів. Зате в плані відстаней та співвід­но­шення територій країн така карта абсолютно точна. Нею послу­го­ву­ються навіть в ООН. Ось як вона виглядає:

Тепер за цією мапою вчити­муться й десятки тисяч школярів. Сприймаючи Індонезію значно більшою, а Росію — значно меншою, ніж ці країни сприймаємо ми, вони будуть праві.

+ а також
Підбірка з кількох десятків різних проекцій карти світу, англій­ською.