Текст Антона Семиженка, фото з flowerbullets.com та Flickr армії США.

У Депар­та­менті оборони США бідка­ються: гільзи від куль сильно засмі­чують довко­лишній простір і надто повільно розкла­да­ються. На численних полігонах амери­кан­ської армії таким чином забру­днено близько 60 тисяч квадратних кілометрів землі. Тому депар­тамент оголосив заявку на поста­чання трену­вальних патронів із гільзами, що швидко розкла­да­ти­муться й, більше того, місти­тимуть насіння рослин. Після потра­пляння гільзи у ґрунт насіння має проро­стати, перетво­рю­ючись на польові квіти чи траву.

Нові патрони наразі викори­сто­ву­ва­ти­муться лише на трену­вальних полігонах: справжні бойові патрони в амери­кан­ських солдат, як і раніше, будуть металевими. Утім, під час бойових дій забру­днення території гільзами значно менше, ніж на трену­ваннях.

Приводів для іронії тут легіон, від симво­лі­чності маків, що ростуть на полі бою, до проте­сту­валь­ників-хіпі, які встром­ляють квіти в дула створів солдат­ських ґвинтівок. // CoExist

Гільза може виглядати ось так. Це Flower Bullets, проект художника й інженера Пера Кромвела. Більшість простору в гільзі займає насіння трав та квітів. Щоправда, в цього проекта значення суто симво­лічне: це патрон, який, замість забирати життя, дає його.

Найко­ри­сніша у прикла­дному плані побічна вимога Пентагону: щоб полімери, з яких виготов­ля­тимуть гільзи, могли бути викори­стані й в інших сучасних пласти­кових виробах. Щоб на луки чи паліса­дники могли перетво­ритись старі корпуси моніторів, пластикові іграшки чи пляшки. Або цілі будівельні конструкції: по завер­шенню будів­ництва усе сміття не засмічує довкілля, а, навпаки, стає джерелом для галявини біля новобудови.