Заборона курити на балконі власної квартири, якщо дим відчу­вають сусіди. Заборона курити в автівці, якщо серед пасажирів є діти до 15 років. Щорічний податок у близько $500 на кожну касу в магазині, який продає сигарети. Усі ці норми почали діяти в Фінляндії з початку року. Мета уряду країни – протягом 23 років зменшити кількість фінів, які спожи­вають тютюн, до 2%. І це стосу­ється не лише цигарок або сигар, а й електронних сигарет, і снусу – популярного в Сканди­нав­ських країнах смоктального тютюну.

Боротьба з курінням – тренд, загалом властивий розви­неному світу. Однак найча­стіше уряди країн висту­пають за відмову від цигарок на користь «безпе­чніших» продуктів із тютюну – приміром, у Британії це електронні сигарети, у Швеції як альтер­нативу цигаркам рекла­мують уже згаданий снус. Фінляндія ж має намір відмо­витись від узагалі будь-яких продуктів із тютюну. Тому, наприклад, напов­нювачі для електронних цигарок тут не можуть мати ніяких смакових додатків – ні менто­лового, ні апель­си­нового чи полуни­чного. Це зроблено, в тому числі, щоб електронні цигарки не прива­блювали дітей та підлітків.

Серед фінів і зараз не так багато курців: 2013-го, за стати­стикою, регулярно курили лише 16% дорослих. Значно менше ніж, наприклад, у Китаї, де щоденно курять близько 45% дорослих чоловіків країни. Внаслідок цього щороку близько 1,3 мільйони китайців помирають від спричи­нених курінням хвороб. Кілька китай­ських міст уже теж вдались до антитю­тю­нових заходів: приміром, мерія Пекіну заборонила курити у громад­ських місцях.

Боротьба з курінням тютюну вже кілька років є одним із пріори­тетів Всесві­тньої органі­зації охорони здоров’я ООН. Позаторік вона поставила за мету до 2020 року зменшити кількість курців у світі на третину. І визначила кілька ефективних заходів для цього, названих MPOWER. Це абреві­атура.

M означає моніторинг вживання тютюну й заходів із запобі­гання цьому. Р – захист людей від тютюнового диму. О – надання допомоги в намірі кинути вживати тютюн. W – попере­дження про шкоду від тютюну. Е – заборона реклами тютюну в будь-якій формі, R – підняття податків на тютюн. Фінляндія, як відзна­чають у ВООЗ, ефективно діє по всіх шести напрямках.

+ а також
Сторінка Tobaco Free Initiative від ООН із найсві­жішою інфор­мацією по проблемі.