До 1960-х хлопці проводили у школах більше часу і вивчали предмети глибше, ніж дівчата. Вони мали більше шансів здобути вищу освіту. Зараз у всьому світі панує проти­лежна тенденція: відсоток дівчат в універ­си­тетах більший, ніж хлопців, і розрив збіль­шу­ється. З оцінками в них також краще, пише лондон­ський журнал The Economist.

5 березня Органі­зація еконо­мі­чного співро­бі­тництва та розвитку, OECD опублі­кувала результати дослі­дження 15-річних школярів та школярок у всьому світі. У математиці хлопці випере­ждють дівчат у середньому на три місяці. У природних і точних науках показники загалом рівні. Однак щодо читання дівчата випере­джають хлопців у розвитку на цілий рік.

На це впливає те, як дівчата й хлопці проводять свій час поза школою. Середня 15-річна дівчина витрачає на виконання домашньої роботи 5,5 годин на тиждень – на годину більше, ніж пересічний хлопець. Він же більше часу приділяє відео­іграм та інтернет-серфінгу. Лише половина хлопців читають книжки поза шкільною програмою, для задово­лення. Серед дівчат таких – три чверті.

Впливає й імідж школи як «некрутого» місця для хлопця. Удвічі частіше, ніж дівчата, хлопці заявляють, що школа – це «марна трата часу». Відпо­відно, хуліганять та пропу­скають занять хлопці більше, а роздра­товані вчителі ставлять їм нижчі оцінки, ніж за анонімних тестувань. Також експерти OECD врахо­вують, що серед вчителів та викла­дачів більше жінок, а ті схильні ставити вищі оцінки представ­ницям своєї статі. Так само, як директори-чоловіки, за стати­стикою, прихильніше ставляться до чоловіків.

Нова тенденція поширю­ється й на універ­ситети. У 1985-му жінки становили 46% від зарахо­ваних до універ­ситету. Зараз їх – 56%. До 2025-го цей показник, як очіку­ється, зросте до 58%.

Хоча жінки зараз загалом більш квалі­фі­ковані, ніж чоловіки, їх середня зарплатня становить лише три чверті від зарплатні чоловіків. Причина тут часто в тому, що жінки обирають менш високо­опла­чувані професії. Також чоловіки здійснюють значний стрибок у кар’єрі й зарплаті в перші 15 років роботи. Жінки ж часто або залиша­ються на низьких і менш оплачу­ваних посадах, або й взагалі залишають роботу, щоб проводити час із дітьми. Західних країн це стосу­ється менше, бідніших – більше. Але в підсумку виходить, що найбільше зараз зростає прошарок погано освічених чоловіків. І в цьому дослі­дники бачать іншу специ­фічну проблема. Раніше жінка зазвичай виходили заміж за чоловіка з її або з вищого соціального прошарку. Із наявними тенден­ціями чоловіків, які відпо­відали б статусу й можли­востям жінок, може просто не вистачити. Відтак жінки виходи­тимуть заміж за менш успішних чоловіків, або ж лишати­муться самі.