Знаєте відчай­духів, які порушують офіційні правила задля загального блага? Тих, хто вперто стара­ється втілити свою ідею, тоді як усі давно опустили руки й переклю­чились на щось інше? Тих, хто робить щось не за законом, але по совісті? Тепер такі люди мають свою премію. Disobedience Award, Нагороду за непокору започа­ткував співза­сновник ділової соцмережі LinkedIn Рейд Гофман, а керуватиме процесом прису­дження MIT Media Lab, Медіа­ла­бо­ра­торія Масачу­сет­ського техно­ло­гі­чного інституту, одного з найкращих вузів світу. Цьогоріч переможець буде один (хоч ним може стати й органі­зація чи група людей), премія стано­витиме $250 тисяч. Якщо ініці­атива виправдає очіку­вання, Disobedience Award зроблять регулярною.

«Суспільства й установи рухаються в бік упоряд­ко­ва­ності, подалі від хаосу. Хоч це й необхідно для нормальної роботи, структу­ро­ва­ність також може пригні­чувати креатив­ність, гнучкість, проду­ктивні зміни — і, врешті-решт, погіршує життя. Це правило працює і для навчальних установ, і для корпо­рацій, урядів, наукових лабора­торій та місцевих спільнот», — ідеться в заяві оргко­мітету премії.

«Ми прагнемо відзначили ефективну, відпо­від­альну, етичну непокору в різних сферах життя. Наукові дослі­дження, права людини, свобода слова, громадські свободи, інновації — можливе усе з перелі­ченого й не тільки. Цілі Премії за непокору — привернути увагу й підтримати сміливу, вперту роботу, дати молоді зразки для наслі­ду­вання. Цією премією ми відзначимо справу, яка в позитивному ключі впливає на суспільство й відпо­відає принципам ненасиль­ництва, креатив­ності, відва­жності й відпо­від­аль­ності за власні дії», — повідом­ляють в MIT.

— Кого ми могли б відзначити? Наприклад, це могла би бути головний прокурор країни, яка відмо­вилась піддатись політи­чному тиску й діяти всупереч тому, що їй видається правильним, — перелічує Рейд Гофман недавні знакові події у США. — Це Депар­тамент енергетики, який відмо­вився «здавати» імена тих, хто вивчав зміну клімату (адже нова влада США могла б цих людей звільнити). Це екологи, які про всяк випадок копіюють усю важливу державну інфор­мацію про зміну клімату. Люди, про яких зазвичай не подумаєш як про бунтарів. Але їхні вчинки — це вчинки непокори.

«Ви ніколи не зміните світ, роблячи те, що вам сказали робити». Джої Іто, керівник MIT Media Lab.

Звичайно, номінувати на премію можна людей з усього світу, не лише амери­канців. Обмежень лише кілька: номінант чи номінантка мають жити зараз, через свою справу вони наражались на ризик, та їхні дії були відпо­від­альними — тобто, люди готові були нести всю відпо­від­аль­ність за свої кроки. В оргко­мітеті особливо розра­хо­вують на тих, хто знахо­диться на середині свого профе­сійного шляху й кому грошова винагорода істотно допоможе в подальшій роботі.

Переможців оголосять 21 липня в амери­кан­ському Бостоні, перед тим повідомлять шорт-ліст премії. А долучитись до справи може кожен. Будь-хто за цим лінком може номінувати когось на премію, чи запро­по­нувати тих, хто зможе номінувати. Оргко­мітет навіть обіцяє заохо­чення: того чи ту, хто номінує кандидата-переможця, привезуть до MIT на вручення премії. І навіть того, хто запро­понує номіну­валь­ників, які оберуть переможця — теж запросять. Тож є сенс спробувати, а заодно й подумати: хто достойний відзнаки за свої неслу­хняні, але корисні та ефективні дії?

Крайній строк номіну­вання на премію — 1 травня.