Текст: Антон Семиженко, фото з datarefuge.org.

Рівно в ті хвилини, коли Дональд Трамп приймав присягу 45-го прези­дента США, група з 60 програ­містів та науковців у Каліфор­ній­ському універ­ситеті в Лос-Анджелесі збирала дані про зміни клімату з урядових веб-сайтів. З сайту Депар­та­менту енергії вони копіювали сторінки, присвячені сонячним електро­станціям. Із сервера Адміні­страції енерге­тичної інфор­мації — бази даних, у яких порів­ню­валась ефектив­ність різних видів викопного палива порівняно з джерелами віднов­лю­ваної енергії. З сайту Націо­нальної лабора­торії з віднов­лю­ваної енергетики — інфор­мацію про дослі­дження нових видів акуму­ля­торів. Копіювали й сотні інших сторінок, пише Quartz.

Люди, які зібрались тоді в універ­ситету, були програ­мі­стами з численних місцевих стартапів. Консуль­тували їх екологи, лаборанти, океано­графи, які приїхали з універ­си­тетів всієї Південної Каліфорнії. За кілька днів чи тижнів до цього схожі «хакатони» відбулись в універ­си­тетах Торонто, Філадельфії, Чикаго, Мічигану. Ентузіасти копіювали тисячі сторінок з epa.gov, nasa.gov, doe.gov, whitehouse.gov та інших урядових сайтів. Побою­вання науковців виявились недаремними: вже за кілька хвилин після прийняття Трампом присяги з сайту Білого дому зникли сторінки, присвячені зміні клімату, а також міграції, охороні здоров’я і захисту прав жінок. Там не було багато важливих наукових даних, однак цей крок дає зрозуміти пріоритети політики адміні­страції нового прези­дента. Як і те, що є сенс зробити копію цінної інфор­мації у безпе­чному місці.

Частина даних тепер збері­га­ється на сайті DataRefuge, спільному проекті причетних до ініці­ативи універ­си­тетів та Інтернет-архіву, archive.org, найбільшого онлайн-сховища інфор­мації. Також копія даних збері­га­ти­меться на серверах у Європі — із тим, щоб амери­кан­ським урядовцям було складніше домогтись її видалення.

Головна сторінка datarefuge.org.

Іще хакери створили роботів, які відслід­ко­ву­ва­тимуть зміни у відпо­відних розділах урядових веб-сайтів, фіксуючи, коли звідти щось зникає, або дані змінюють. Звіти про всі зміни обіцяють опера­тивно надавати протягом перших ста днів роботи адміні­страції Трампа. Особливо науковці пережи­вають за дані моніто­рингу якості повітря, які збері­га­ються на серверах Environmental Protection Agency, Агенції з захисту довкілля. Зараз її очолив Скотт Прюїтт, який колись судився з EPA задля зниження стандартів якості повітря.

— Ми всі тут на межі інфаркту, — каже Лорі Аллен з Універ­ситету Пенсиль­ванії, відпо­від­альна за технічний бік справи в цьому виші. — В останні чотири дні ми працювали десь по 22 години на добу. Доходять чутки, що урядові дані тепер планують підта­со­вувати.

До речі, Інтернет-архів, докумен­тальне відео про який ми колись викладали, також у зв’язку з обранням Дональда Трампа прези­дентом, вирішив перенести сервери зі Штатів до Канади. Тому що, як каже керівник проекту Брюстер Кале, усі великі бібліотеки спалює влада. Так відбулось із Алексан­дрій­ською бібліо­текою, була пожежа й у книго­збірні Конгресу США. На щастя, зараз створення копій інфор­мації стало простішим.