Allo — гуглів­ський конкурент Viber, WhatsApp та Messenger, поки що не здобув великої популяр­ності. Нових користу­вачів сервіс намага­ється привабити вбудо­ваним універ­сальним помічником на зразок Google Now, можли­вістю змінювати величину тексту чи десятками безко­штовних наборів стікерів. Останнє нововве­дення включає в себе розробку на основі штучного інтелекту: месенджер оцифровує селфі й робить на їх основі «персо­на­лі­зо­ваний» набір картинок.

Після заван­та­ження фотографії алгоритм месен­джера обробляє зобра­ження, відзна­чаючи характерні деталі: колір та довжину волосся, наявність окулярів, величину носа й губ, колір шкіри й так далі. Під них програма підбирає намальовані Ламаром Абрамсом елементи, додає фон — і набір з 22 стікерів готовий. Як запев­няють у Google, деталей та їх комбі­націй стільки, що всього можливо створити 563 квадрильйони різних облич. Якщо результат не сильно схожий на користувача чи йому не подоба­ється, зобра­ження можна підко­ри­гувати вручну.

Що може вийти.

Ззовні мила забавка, насправді інновація створює ґрунт для подальших розробок Google у сфері штучного інтелекту. Що стосу­ється месен­джера, то в ньому вже тесту­ється інша забез­печена штучним інтелектом функція: програма аналізує репліки власника рахунку на Allo й на їх основі при друці відповіді пропонує набір найбільш уживаних фраз.

Текст Антона Семиженка, зобра­ження Google.