У нас дві мети. Перша — розширити україн­ський інфор­ма­ційний контекст, внести в нього знання й сенси, на які зараз звертають увагу в розви­неному світі. Від технічних винаходів до нових диску­сійних тем, від показових фактів до резонансних промов — ми шукаємо найва­жливіше з того, що визначає сучасне життя успішних спільнот. І подаємо це — з надією, що це наблизить Україну до кращих практик.

Друга мета — показати активним грома­дянам інстру­мен­тарій для втілення змін. На сторінках сайту ми розпо­відаємо про успішні експе­ри­менти з усіх куточків світу та десятків різних сфер, від книжкового бізнесу в Японії до данських супер­мар­кетів, від голанд­ських екопо­селень до підтримки безха­тьків у Порту­галії. У цих історіях ми намага­ємось показати й те, що саме знадо­билось для вирішення проблеми. Скільки грошей і де вони знайшлись, скільки часу, які саме кроки було зроблено. Цей акцент — для того, щоб українці могли оцінити й свої сили, яких часто більше, ніж здається.

Інфор­мацію на сайті розділено на кілька потоків. Потік ідей — власне, підбірка свіжих практик та досвідів. Контекст — повідом­лення про те, як зміню­ється світ; ті індикатори й точки відліку, за якими можна зрозуміти тенденції та продумати найкращу поведінку для себе чи своєї спільноти. Нові знання — інфор­мація про свіжі наукові відкриття. Думки та історії — місце для довших текстів, від інтерв’ю до репор­тажів, від есеїв до текстів промов. Друг ночі — своєрідний moodboard, відео, аудіо чи фото, що задають сайту естетичний напрям. Утім, зазвичай статті в цій рубриці стосу­ються докумен­тальних проектів – тому теж інфор­ма­тивні та корисні. Наостанок, напів­сер­йозна рубрика А також. Там — повідом­лення, що не підходять для основних рубрик, але які ми просто не змогли пропу­стити.

Керівник проекту — Антон Семиженко.

Ми завжди раді зворо­тньому зв’язку. Маєте ідею чи тему? Знайшли помилку? Хочете допомогти з підго­товкою публі­кацій? Розмі­стити рекламу чи запро­по­нувати партнерство? Просто написати кілька теплих слів або поділитись натхненням? Фінансами можна теж, звичайно допомогти: вони нам зараз зовсім не завадять. Але ідеї та увага не менш важливі. Наші контакти — внизу кожної сторінки. Давайте знаходити один одного.

/