Якщо нинішні тенденції збере­жуться, за три десятки років 5 мільярдів людей, тобто кожен другий, недоба­ча­тимуть. В одного мільярда цей стан буде близьким до сліпоти. І, щоб додати цифр — це семикратне збіль­шення частоти випадків міопії порівняно з 2000-м роком, ідеться в публі­кації міжна­родної групи вчених у амери­кан­ському науковому журналі Ophtalmology.

Причина не лише в тому, що з’явились смартфони, планшети й інші пристрої з екранами, в які ми постійно дивимось. Відсоток людей з коротко­зо­рістю зростав і перед тим: із 1970-го по двоти­сячний кількість людей з міопією у США збіль­шилась удвічі. Тоді екранів було значно менше. Але що змінилось — це те, що люди стали набагато менше часу проводити надворі. Телеба­чення, радіо, нові види дозвілля, та й взагалі зміни у стилі життя привели до того, що квартира чи дім стали звичними місцями перебу­вання людей, вперше в історії. А у примі­щеннях усе близько, не треба напру­жувати зір, щоб розгледіти щось на відстані. Око не трену­ється, а відтак м’язи слабшають.

Особливо це стосу­ється дітей. У дитячому віці варто й виправляти цю тенденцію. Як запев­няють автори дослі­дження, що більше часу дитина проводить надворі, то меншим буде ризик розвитку міопії — як у дитинстві, так і в дорослішому віці.